nStock_icon
台名 5878
上櫃 金融保險

48.60 0.25   (0.51%)
成交量
8
昨收
48.35
開盤
48.20
最高
48.60
最低
48.20
更新時間:
2024-05-28 13:30:00
基本資訊
產業
金融保險
上市/上櫃
上櫃
掛牌年數
9 年
市值
12.16 億
股本
2.50 億
公司資訊
董事長
李正之
總經理
陳養國
股東會日期
2024/05/30
經營項目
人身保險經紀人財產保險經紀人
基本數據(近四季)
公告每股淨值
20.17 元
股價淨值比
2.41
本益比
22.40
EPS
2.17
ROE
10.76 %
ROA
6.75 %
現金股利殖利率
5.14 %
財務資料(2024Q1)
ROE
1.33 %
ROA
0.87 %
毛利率
14.56 %
營益率
3.61 %
淨利率
3.31 %
熱門排行
上市
上櫃
合併
漲幅
跌幅
成交值

讀取中....

AD
© 2020. 凱衛資訊股份有限公司(統編:21261212) All Rights Reserved.
1
nStock is one brand of K WAY Information. V2.0.3.6